Společnost Tauro – Profil

Společnost Tauro – Profil Společnost Tauro a.s. byla založena v roce 1998. Náplní její činnosti se stala strojírenská výroba. S ohledem na skladbu strojního vybavení se firma věnuje především svařování, lisování, ohýbání a obrábění menších dílců.

Portfolio činností firmy tvoří produkce vlastních výrobků a kooperační výroba. Do skupiny vlastních výrobků patří komerční trezory a bezpečnostní schránky, kazety na vrtáky a koloběžky. Ze skupiny kooperační výroby jsou nejdůležitější komponenty pro regálové systémy, krby, spojovací a nosné prvky pro fotovoltaické elektrárny a komponenty pro osvětlovací tělesa.

Díky serióznímu jednání všech pracovníků firmy, vysoké kvalitě odváděných výkonů a výrobní pružnosti, si firma vybudovala za dobu své existence řadu vzájemně výhodných obchodních vztahů jak s tuzemskými, tak i zahraničními partnery.

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2987, která je vedena u Krajského soudu v Brně.

Povinně zveřejňované informace:

Pozvánka na valnou hromadu 2024 (PDF)

Jsme výrobní firma

Naší doménou jsou kusové a malosériové zakázky v oboru svařování, lisování, ohýbání a obrábění. Disponujeme potřebným výrobním vybavením a kvalitní kvalifikovanou pracovní silou. Vedle výrobních kapacit máme i odpovídající skladové zázemí.